Teczka konfer. nr 024
naramienna i do ręki
1 komora,
różne kolory
wymiary 290x340x70

cena netto 13,00 PLN
ZASTRZEŻONE ZNAKI FIRMOWE UŻYTO WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH WŁAŚCICIELI